#ziveslovo 16.11.2020

#ziveslovo 16.11.2020

Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.

Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

On odpovedal: „Pane, aby som videl.“

A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“

A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Lk 18, 35 – 43

kňaz Ondrej Chrvala

Dnešné evanjelium nás pozýva do troch postojov.

Prvým je túžba. Slepec volá na Ježiša. Vzýva ho ako Syna Dávidovho, čo je mesiášsky titul. Túži po Bohu, ktorý je medzi nami. Už viac nechce žobravý život ako doteraz. Chce niečo viac, chce stretnúť Boha.

Druhým je odvaha nasmerovať a pomenovať svoju túžbu. Ježiš sa slepca pýta prekvapivú otázku: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Je to dôležitejšia otázka, než sa zdá. Keby sa ťa to teraz Ježiš opýtal, vieš, čo mu odpovedať? Máš vízie a sny pre svoj život? Vieš ich pomenovať? Alebo ho nechávaš len tak plynúť? Ježiš chcel, aby mu slepec nahlas pomenoval svoju túžbu. Nestačí ju len automaticky predpokladať – nevypovedanú a nesformulovanú.

Tretí postoj je očakávanie, že Boh urobí ešte viac, než sami čakáme. Boh je nekonečne bohatý. My chceme dobré, ale on vo svojej múdrosti vidí, ako z toho urobiť dokonalé, aj keď je to inak, ako by sme čakali my. Slepec nielen videl, ale aj videl nový zmysel svojho života a vydal sa nasledovať Ježiša. Dostal oveľa viac, než pôvodne čakal.

Tak uvoľni svoje túžby. Pomenuj ich. A ver, že Boh ti ich môže splniť dokonalejšie, než ty dokážeš snívať.

 

TIP NA DNES:

Predstavím si, že predo mnou stojí Ježiš a pýta sa ma: „Čo chceš, aby som ti dnes urobil?“ Premyslím si a sformulujem odpoveď na tú otázku. A potom si počas dňa budem všímať, ako Boh koná.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00