#ziveslovo 16.12.2018

#ziveslovo 16.12.2018

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“

On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“

On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“

Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“

Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Lk 3, 10-18

 

biskup Dávid Tencer, OFMCap

Jednoduchým zhrnutím Jánových odpovedí by mohlo byť napríklad slovo žalmu: „Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.“ (Ž 34, 15) Ovocím tejto snahy – alebo lepšie, odpoveďou Boha na ňu – je stretnutie s tým, ktorý je naozaj Pokoj s veľkým „P“ – s Ježišom. On je ten mocnejší“, on „bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“. On má „v ruke vejačku“, on „plevy spáli v neuhasiteľnom ohni“.

 


TIP NA DNES:

Dnes budem z celej sily unikať pred zlom, budem robiť dobre a hľadať pokoj, ako to len najlepšie dokážem…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00