#ziveslovo 16.3.2021

#ziveslovo 16.3.2021

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.

Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“

Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“

Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“

Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“

Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“

Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste.

Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“

A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.

Jn 5, 1-3. 5-16

kňaz Ondrej Chrvala

Jedná veľká múdrosť hovorí, že prežívanie života nezávisí od okolností, ale od postoja srdca. Nie vždy môžeme zmeniť okolnosti; vždy sa však môžeme slobodne rozhodnúť, ako sa v daných okolnostiach zachováme.

My ľudia však máme tendenciu dávať priveľkú váhu okolnostiam, voči ktorým sa cítime bezmocní: keby som mal iného šéfa…, keby sa môj manžel správal inak…, keby som mal väčší plat…, keby sme mali inú vládu…, vtedy by bolo všetko iné. Ak v tom však vytrváme príliš dlho, zabudneme, že sme vlastne schopní aj sami rozhodnúť, ako sa chceme zachovať, a necháme sa len unášať okolnosťami.

Chorý človek v evanjeliu dostáva jasnú a jedinečnú šancu. Ježiš, Boží Syn, stojí pri ňom a pýta sa ho: „Chceš ozdravieť?“ No on je tak zvyknutý nehľadať riešenia, ale dôvody toho, prečo sa to nedá, že Ježišovi odpovie len svoje litánie sťažností, ktoré možno opakuje už desaťročia. Napriek tomu dostáva od Ježiša dar uzdravenia. Ale spolu s ním aj napomenutie, aby sa vedome rozhodol pre život s Bohom, a nie život pasívne unášaný prúdom hriechu – aby ho nepostihlo niečo horšie, ako tridsaťosemročné ochrnutie! Pretože čo je také ochrnutie proti večnosti v mukách oddelenia od Boha – lásky?

 

TIP NA DNES:

Ak sa dnes nájdem v situácii, keď mám znova ako ochrnutý tendenciu sa len vyhovárať, prečo sa to nedá, skúsim sa spýtať Pána, aké najlepšie rozhodnutie môžem v týchto okolnostiach urobiť. Odpustiť? Žehnať? Nebrať si to k srdcu? Rozhodnúť sa milovať napriek všetkému? Rozlišujme!

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00