#ziveslovo 16.3.2022

#ziveslovo 16.3.2022

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mt 20, 17-28

hudobníčka Eva Hrešková

Dnešné evanjelium je ukážkou toho, ako často nám chce Boh hovoriť o tom, čo je preňho dôležité, a my sa zaujímame len o to, čo je dôležité pre nás. Prichádzame k Bohu plní vlastných očakávaní, potrieb, prosieb a často ho ani nepustíme k slovu. Máme každý deň čas, keď iba načúvame Bohu? A čo robíme s tým, čo nám hovorí? Jedným uchom dnu a druhým von? Nenechajme ani jedno jeho slovo padnúť na zem. Protikladom matky Zebedejových synov je Ježišova matka Mária. Ona všetky jeho slová uchovávala v srdci.


TIP NA DNES:

Ak som to doteraz nerobil, začnem v rámci svojej každodennej modlitby načúvať Bohu. Skúsim začať s piatimi minútami denne. Keď mi Boh niečo povie, zapíšem si to a večer sa k tomu znovu vrátim.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00