#ziveslovo 16.4.2019

#ziveslovo 16.4.2019

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.

Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“

Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“

Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“

Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“

Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“

Jn 13, 21-33.36-38

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

Vedieť, kto je zradca, a nechmatnúť ho pod krk a nevraziť mu jednu hneď z príchodu – tak to každý nedokáže.

Boľavé sklamanie aj z tých najbližších. A nakoniec, aby toho nebolo málo, ich trúfalosť ešte vzrastá, lebo nevedeli, že On vie… Ako ťažké to muselo byť pre Pána Ježiša.

Niekedy sa snažíme zjednať nápravu a šijeme veci horúcou ihlou. Následky bývajú devastačné.

Niekedy tiež, napríklad aj prostredníctvom klebiet, pátrame, aby sme sa dozvedeli aj to, čo vôbec nie je potrebné.

A ono sa nám to aj podarí. Oboje. Ale následky bývajú devastačné a aj naše trápenie je nepotrebne väčšie.

 

TIP NA DNES:

Dnes budem držať na uzde svoju všetečnosť a impulzívnosť.

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00