#ziveslovo 16.4.2020

#ziveslovo 16.4.2020

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Lk 24, 35-48

 

kňaz Ondrej Chrvala

Lukáš v tejto časti evanjelia kladie veľký dôraz na to, že Ježiš je skutočný, dotknuteľný, doslova z mäsa a kostí. Rozhodne vyvracia obavy, že je len duch, a aby to dokázal, je pred nimi rybu. Ježiš aj po zmŕtvychvstaní ostáva naplno vtelený, Emanuel, Boh s nami.

Tak ako je chybou, keď sme telesní a nestaráme sa o duchovné veci, rovnakú chybu môžeme urobiť, keď sme príliš duchovní a odmietame fyzický rozmer Božieho pôsobenia. Boh prišiel do tohto sveta, vtelením sa stal jeho súčasťou. A tak aj stále pôsobí, duchovné sa prejavuje vo fyzickom – vo sviatostiach, v liturgii, v Cirkvi, v medziľudských vzťahoch.

Naša viera musí byť podobne vtelená. Má mať viditeľnú a vnímateľnú zložku, ktorá navonok prejavuje duchovný základ. Ako telo navonok vyjadruje človeka. Ako vzkriesené telo umožnilo Ježišovi byť s učeníkmi.

 

TIP NA DNES:

Urob dnes niečo „vtelené“, vnímateľné. Buď vo vzťahu k Bohu: modlitba nahlas, spev, postoj pri modlitbe; alebo vo vzťahu k blížnemu: pohladenie, gesto, vyslovené slovo vďaky.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00