#ziveslovo 16.4.2021

#ziveslovo 16.4.2021

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci.

Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí.

Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“

Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“

Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“

Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc.

Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.

Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov.

Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“

Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Jn 6, 1-15

kňaz Ondrej Chrvala

Ježiš sýti hladné zástupy. V jednej detskej rozprávke o Ježišovi, v ktorej je zobrazená práve táto príhoda z evanjelia, sú dvaja pekári, ktorí práve preto vyhľadávajú Ježiša – myslia si, že vďaka nemu už budú mať vždy chleba dosť a nikdy viac nebudú musieť pracovať. Vystihujú mnohých ľudí, ktorí Boha síce vyhľadávajú, ale očakávajú od neho práve toto – aby sa postaral o ich bezproblémový pozemský život.

Avšak keď Ježiš vidí, že ho chcú urobiť kráľom, utiahne sa na vrch celkom sám. A na druhý deň, keď ho zástupy hľadajú, vyčíta im pozemské túžby a začína hovoriť o niečom vznešenejšom, k čomu malo ľudí nasmerovať rozmnoženie chlebov– o Eucharistii. Áno, Bohu nerobí problém postarať sa o naše pozemské záležitosti. Ale ak od neho chceme len to, chceme príliš málo. On tu nie je preto, aby nám zabezpečil chlieb. On má v pláne priniesť nielen tebe, ale aj celému svetu spásu, ktorá bude siahať ďaleko za tento pozemský život, až do večnosti. Pozýva ťa na dobrodružstvo s ním, ktoré ak prijmeš, staneš sa súčasťou plánu spásy ďaleko presahujúceho tvoje malé očakávania. Rovnako ako Peter, ktorý začal zázračným rybolovom, ale potom zanechal siete a vydal sa na cestu, ktorá z neho urobila muža, ktorý ovplyvnil dejiny sveta na mnoho storočí…

Kým je teda Boh pre nás, a čím je pre nás vzťah s ním? Je pre nás pomocníkom, ktorý nám má zabezpečiť ľahký život a uchrániť nás od problémov, alebo naopak, vnímame ho ako Režiséra vesmíru a sme ochotní prijať pozvanie do role, ktorú nám určil vo Veľkom príbehu?

 

TIP NA DNES:

Keď sa dnes budem modliť, prekročím hranicu prosieb a ďakovania za „chlieb“ tohto dňa. Dovolím, nech ma Boh pozve do väčšieho príbehu a vyjadrím mu svoju ochotu byť toho súčasťou. Nebojme sa – on nikdy nič neberie, ale práveže dáva zo svojej hojnosti tomu, kto má odvahu prekročiť svoju zónu komfortu.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00