#ziveslovo 16.4.2022

#ziveslovo 16.4.2022

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.

Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: ‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.‘“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.

Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.

No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.

Lk 24, 1-12

hudobníčka Eva Hrešková

Hrob. Miesto, kde bola pochovaná nádej apoštolov a ďalších Ježišových nasledovníkov. Predstavme si, že by namiesto zaplatenej stráže bdeli pri hrobe apoštoli. Mohli byť bezprostrednými svedkami zmŕtvychvstania, no v tom čase sa v strachu a sklamaní ukrývali pred Židmi. Ako prvé prišli k hrobu ženy, neskôr Peter a Ján. No hrob už bol prázdny. Napriek všetkému sa im Ježiš zjavuje a sú svedkami toho, že naozaj vstal. Aj my sme pozvaní prísť dnes k Božiemu hrobu a v tichej modlitbe sa pokloniť Ježišovi prítomnému vo vystavenej Eucharistii. Hrob k nám môže prehovoriť rovnako ako kríž.


TIP NA DNES:

Dnes pri poklone v Božom hrobe si skúsim predstaviť, že som vo vnútri s Ježišom a rozprávame sa spolu. Čokoľvek mi povie, zapíšem si to a budem o tom rozjímať.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00