#ziveslovo 16.7.2021

#ziveslovo 16.7.2021

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.

Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“

On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?

A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.

Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Mt 12, 1-8

kňaz Ondrej Chrvala

„Milosrdenstvo chcem, nie obetu“, hovorí Boh cez proroka Ozeáša (6, 6). Čo to znamená? Že v Božom kráľovstve sú dôležité predovšetkým vzťahy. Jednak to vyplýva z povahy samotného Boha, ktorý je Trojicou, a teda jeho „základom“ je vzťah lásky troch Božských osôb. A potom to vyplýva z Božieho spásneho plánu s človekom, ktorý je založený na vzťahu, ktorý si človek s Bohom buduje. Celé Sväté písmo je príbehom dejín vzťahu Boha a človeka.

Boh nám dáva rôzne prostriedky, aby sme tento vzťah mohli budovať. Dáva nám sviatosti a modlitby. Pomáha budovať spoločenstvo Cirkvi, v ktorom sa učíme žiť vo vzťahoch medzi sebou. Dal nám zákony, ktoré majú pomáhať tomu, aby náš vzájomný vzťah rástol správnym smerom a spôsobom.

V dnešnom evanjeliu si farizeji zamenili cieľ a prostriedky. To je pre nás ľudí neustálym pokušením – zabudnúť, ku ktorému miestu vlastne putujeme, pretože je ešte ďaleko, a zamerať sa na samotné turistické značky, ktoré predsa len vidíme každú chvíľu. Pre farizejov zákony zatônili práve ten vzťah, ktorý mali pomáhať budovať.

Poznám mnoho ľudí, ktorí aj na základe tohto biblického textu porušujú Božie príkazy. Hovoria, že ich netreba dodržiavať, veď aj Ježiš nedodržiaval sobotu a učil to aj svojich nasledovníkov. Ale to nie je pravda. Ježiš dáva veci na svoje miesto; prevrátené auto stavia späť na kolesá. Človek, ktorý odmieta prikázania, akoby celé auto rozmontoval a vytiahol si z neho motor, lebo veď ten je dôležitý.

Syn človeka je pánom aj nad sobotou. No neprišiel ju zrušiť, ale prišiel nám ukázať, čo je naozaj dôležité, aby veci zapadli na svoje miesto. A aby sme sa znova zamerali na vzťah so svojím nebeským Otcom.

 

TIP NA DNES:

Ak sa dnes nájdem v situácii, že by som chcel uprednostniť zákon pred vzťahom, skúsim obrátiť auto na kolesá a namiesto odsudzovania preukázať lásku. Pretože ani Ježiš neprišiel tento svet súdiť, ale ho spasiť, pretože ho miluje. Ak ho chcem nasledovať, nech človeka pred sebou mám rád, namiesto toho, aby som ho v srdci súdil.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00