#ziveslovo 16.8.2019

#ziveslovo 16.8.2019

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“

Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Mt 19, 3-12

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

Dobré je oženiť sa a dobré je aj sľúbiť celibát. A najlepšie je dodržať to, k čomu sa človek zaviaže. Chceš niečo meniť? V poriadku. Ale, aby si vedel, najskôr musíš ísť k Bohu a prosiť ho, aby otvoril nedobytnú pokladnicu a vydal ti na zrušenie originál sľubu, ktorý si slobodne zložil a sám u neho uložil. Vidí sa ti to prehnané a ťažké? Súhlasím. A mám aj riešenie. Nič neruš! Dodrž tak, ako si sľúbil! Neboj, nepomýliš sa.

 

TIP NA DNES:

Obnovím si svoj sľub. Manželský, kňazský či rehoľný – to je jedno. Ale urobím to v súkromí a so všetkou vážnosťou.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00