#ziveslovo 16.8.2021

#ziveslovo 16.8.2021

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“

On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“

Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

Mt 19, 16-22

kňaz Ondrej Chrvala

Na hore Sinaj nám Boh dal Desatoro Božích prikázaní. Stovky generácií sa nimi ľudstvo riadi ako všeobecne platným morálnym zákonom, ktorý presahuje hranice kultúr a storočí. Aj mladíkovi, ktorý prichádza za Ježišom, ich Ježiš predkladá ako správnu cestu k večnému životu. Ale mladík sa potom zaujímavo pýta: „Čo mi ešte chýba?“ Akoby vedel, že to nie je všetko, že nestačí len dodržovať správne normy. A je to pravda.

Človek potrebuje poriadok, ale stvorený je pre niečo iné – pre vzťah. Zbytočne má dokonale uprataný dom, v ktorom je všetko na poriadku, ak je v tom dome sám, bez niekoho blízkeho. A tak mu Ježiš predkladá cestu dokonalosti. Pozýva ho posunúť sa od Zákona k Zákonodarcovi. Ale nie iba tak napoly. Má odstrániť zo svojho srdca náklonnosť k všetkému, čo by bránilo tomu, aby bol Boh vládcom jeho života. Len Pán je Bohom; nikto a nič iné. Tu je cesta dokonalosti. Ak mám Boha na správnom mieste, aj ostatné priority sa správne usporiadajú. Je smutné, že mladík odišiel zarmútený. Nedokázal vidieť, že s Bohom človek nič nestráca; no bez Boha stráca všetko.

 

TIP NA DNES:

Ak sa dnes nájdem v situácii, že mi niečo „zacláňa“ Boha a snaží sa odtlačiť ho na vedľajšiu koľaj, odovzdám tú vec (človeka, vzťah, …) Pánovi. S dôverou, že len v Pánovi to má hodnotu; a bez neho to svoju plnú hodnotu stráca.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00