#ziveslovo 17.1.2020

#ziveslovo 17.1.2020

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“

A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

Mk 2, 1-12

 

hudobník Dominik Gabriel

Sú chvíle, keď sa z nejakého dôvodu nemôžeme alebo nevieme pohnúť. Často sú to momenty vyčerpania, znechutenia, rezignácie a možno aj vlastným pričinením ostávame paralyzovaní – strachom, hanbou či hriechom. Vieme iba, že sami to nedokážeme, hoci niekde vnútri túžime po dotyku milosti, ktorá nás obnoví.

Predpoklad uzdravenia muža z Markovho evanjelia spočíval v ochote a milosrdnej láske priateľov tohto muža, ktorí boli skutočne odhodlaní niesť ho a priniesť pred Ježiša za každú cenu.

Zažívať spoločenstvo ako miesto bezpodmienečného prijatia a nezištnej lásky je mimoriadny dar. Uvidieť však potrebu druhého človeka a urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som bol tým, čo práve potrebuje, to je požiadavka lásky namierená do srdca každého z nás.

 

TIP NA DNES:

Máš okolo seba štyroch priateľov, ktorí budú ochotní ťa v akejkoľvek ťažkej chvíli priniesť pred Ježiša?
Majú v tebe ľudia v tvojom okolí priateľa, ktorého môžu kedykoľvek požiadať o pomoc a ty im bez váhania a ochotne poslúžiš, pomôžeš im, prinesieš ich pred Ježiša?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00