#ziveslovo 17.10.2019

#ziveslovo 17.10.2019

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.

Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.

Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“

Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Lk 11, 47-54

 

hudobník Dominik Gabriel

V živote sme už urobili veľa chýb a stále ich robíme… a tie majú vždy svoje následky. Zlyhania a pády ostávajú súčasťou našej minulosti, ktorú si nie vždy radi pripomíname. Môžeme si ich však vždy priznať a v srdci sa úprimne rozhodnúť nasledovať novú Cestu. Máme nádej!

Vďaka obeti, ktorú priniesol Pán Ježiš Kristus, máme ako večne a bezpodmienečne milované Božie deti nádej nielen na lepšiu budúcnosť. Máme dokonca nádej na lepšiu minulosť! Ako to myslím? Prorok píše: „On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“ (Iz 53, 5) On, všemohúci a milosrdný Boh, sa rozhodol vstúpiť do našich zranení, učinených rozhodnutí a motívov srdca, aby svojou milosťou uzdravil zranené, obnovil zlomené a priniesol nádej tam, kde už zdanlivo niet východiska.

 

TIP NA DNES:

Dovoľme Ježišovi vstúpiť do našej minulosti, aby priniesol nádej aj do situácií, kde už sme prestali veriť a dúfať.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00