#ziveslovo 17.10.2021

#ziveslovo 17.10.2021

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“

On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“

Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mk 10, 35-45

redaktorka Zuzana Verešová

Jakub a Ján prichádzajú za Ježišom a odvážne žiadajú, aby im dal v jeho sláve sedieť jednému po jeho pravici a druhému po ľavici. Ježišova rázna odpoveď môže mnoho povedať aj nám: „Neviete, čo žiadate.“ Vo všetkých našich prosbách a túžbach je dobré si uvedomovať, že Božie plány majú prevyšovať tie naše. On vie vždy lepšie… Pri svojich prosbách sa nezabúdajme pýtať, aká je jeho vôľa pre náš život.


TIP NA DNES:

Opýtam sa Pána, čo v tieto dni pre mňa naplánoval on, do čoho ma pozýva.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00