#ziveslovo 17.11.2019

#ziveslovo 17.11.2019

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi!

A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.

Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.

Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 5-19

 

hudobník Dominik Gabriel

Sú isté správy, novinky, aktuálny stav spoločnosti alebo napríklad súčasná situácia na kresťanskej politickej scéne, ktoré nás vedia „vyrušiť“. Okrádajú nás o náš vnútorný pokoj vo chvíľach, keď okolnosti prestanú byť predvídateľné. Udeje sa náhla zmena alebo nastane nečakaný zvrat, snažíme sa uchopiť situáciu do vlastných rúk a prevziať kontrolu namiesto toho, aby sme sa pýtali Pána: „Aký je tvoj zámer? Ako sa ty pozeráš na túto vec a aká je moja úloha?“

„Nech sa vám srdce nevzrušuje!“ (Jn 14,1) Ak dovolíme Božiemu Duchu prevziať kontrolu nad každou situáciou, naše srdce ostane pokojné. Vieme, komu sme uverili (2Tim 1,12), vieme, že náš Boh je stále zvrchovaný Pán a jemu nič nie je nemožné (Lk 1, 37). On je schopný urobiť cestu tam, kde ju my nevidíme a použiť si aj to, čo je nepravdepodobné.

 

TIP NA DNES:

Čo bude tvojou prvou voľbou vo chvíli, keď ťa niekto alebo niečo vyruší a ty začneš strácať vnútorný pokoj?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00