#ziveslovo 17.2.2021

#ziveslovo 17.2.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Mt 6, 1-6. 16-18

sestra Damiána Farkašová, DKL

Začína pôstne obdobie a s ním aj osobný pôst, pre ktorý sa rozhoduje každý z nás. Snažíme sa nájsť niečo nám šité na mieru. Ježiš spomína tri základné kategórie kresťanského pokánia:  almužnu, modlitbu a pôst. Spoločný menovateľ, ktorý pri každom z nich podčiarkuje, je: V SKRYTOSTI!

Učí nás konať dobro v skrytosti. Nie pre obdiv či uznanie od iných, ba ani pre dobrý pocit zo „svojho výkonu“. Len pri modlitbe v skrytosti vlastného srdca môžeme zakúsiť prítomnosť Otca. A ani môj pôst nemá byť nápadný. Stačí, že o ňom vie Boh.

Hodnotu nášmu pokániu a našim skutkom dáva čistý úmysel. Také pokánie nám umožňuje stretnúť Otca v skrytosti srdca prostredníctvom modlitby, pôstu a almužny.

 

TIP NA DNES:

Pokúsme sa dať si také pôstne predsavzatie, ktoré bude skutočným stretnutím s Otcom, ktorý čaká v skrytosti.

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00