#ziveslovo 17.2.2022

#ziveslovo 17.2.2022

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“

Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Mk 8, 27-33

jezuita Jakub Garčár

Nedorozumenia, žiaľ, patria k životu, a aj v dnešnom evanjeliu k jednému došlo. Správny preklad slov, ktorými Kristus karhá Petra, totiž znie: „Choď za mňa, pokušiteľ, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské.“ Kristus teda neposiela Petra preč zo svojej cesty. Naopak, Kristus Petra vracia späť na svoju cestu, na to správne miesto. „Vráť sa za mňa, Peter, lebo mojím učeníkom je každý, kto ide za mnou. Kto nepredbieha mňa, ktorý som Cesta. A kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba – totiž nech prestane myslieť na seba samého a na svoj zisk –, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“


TIP NA DNES:

Dnes sa nechám pozvať do modlitby Kristovou otázkou, za koho ho pokladám, a skúsim pohľadať svoju vlastnú úprimnú odpoveď.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00