#ziveslovo 17.3.2020

#ziveslovo 17.3.2020

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.

Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘

Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘

On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.

Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.

A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Mt 18, 21-35

 

hudobník Dominik Gabriel

Niekedy sa správame, akoby sme si mysleli, že neodpustením potrestáme človeka, ktorý nám ublížil. No opak je pravdou. Vo väzení sme sa ocitli my sami. Je to väzenie hnevu, bolesti a horkosti. Neodpustenie – neschopnosť odpustiť – spôsobuje zatvrdnutosť nášho srdca, ostávame izolovaní a zatvárame svoje vnútro pred ostatnými, často aj pred samotným Bohom.

Každý však môže dať iba to, čo sám prijal. Na to, aby som odpustil, potrebujem prijať odpustenie. Ak si uvedomím, koľko stálo odpustenie mojich previnení Božieho Syna, a prijmem fakt, že neexistuje spôsob, akým by som tento svoj dlh splatil, a uverím, že „on bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení“ (porov. Iz 53, 5), táto milosť odpustenia v mojom živote spôsobí, že budem schopný odpustiť zo srdca. Táto milosť napokon uzdraví zranené, obnoví zlomené a prinesie nádej tam, kde už zdanlivo niet východiska.

 

TIP NA DNES:

Komu môžeš dnes odpustiť už po sedemdesiaty siedmy raz? Daruj odpustenie, získaš slobodu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00