#ziveslovo 17.3.2022

#ziveslovo 17.3.2022

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.

Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘

No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘

Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘

Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘

Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘

Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

Lk 16, 19-31

jezuita Jakub Garčár

Istý bohatý sa dostal do pekla. Za to, že sa draho obliekal a prepychovo hodoval? Za to, že za života dostal všetko dobré? Za to, že sa mal dobre na tomto svete, šiel na tamtom do pekla? Je neevanjeliové mať materiálne dobrá a mať sa dobre? A nešiel do pekla skôr pre svoju zaslepenosť, pre nevšímavosť voči druhému človeku, voči Lazárovi, ktorý líhal pred jeho bránou?! Lebo potom aj pokánie, po ktorom toto evanjelium volá ústami bohatého z pekla, nie je otázkou zbavenia sa majetkov alebo vyhľadávaním života plného zlého zaobchádzania a vredov, ale obrátením sa k bratom „spred dverí vlastného domu“.


TIP NA DNES:

Dnes sa urobím všímavejším voči potrebám druhých, a ak stretnem núdzneho, skúsim mu nejako pomôcť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00