#ziveslovo 17.4.2019

#ziveslovo 17.4.2019

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“

On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.

Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“

On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“

Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“

Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

Mt 26, 14-25

 

hudobníčka Dominika M. Gurbaľová

Ježišovi učeníci sa začali zamýšľať, kto má byť ten, o ktorom hovorí, že ho zradí. Zaujíma ma, či niekto z nich pomyslel aj na seba. Tu sa spomína len jeden, ktorý sa naklonil k Ježišovej hrudi, aby sa ho spýtal. Verím, že nakláňanie sa k Ježišovej hrudi nám pomôže nebyť tými, čo zrádzajú, a tiež nájsť odpovede bez zaťažovania sa dumaním. A hoci ho aj tri razy zaprieme, vďaka svojej obeti nás vezme neskôr sám tam, kde nám pripravil miesto, keď sa mu vo viere k hrudi skloníme.

 

TIP NA DNES:

Daj, Pane, nech si v prvom rade uvedomujem seba ako zradcu a nepremýšľam zle nad inými, a taktiež mi dovoľ s tým všetkým, čo v sebe mám, nakloniť sa k tvojej hrudi a nechať plynúť odpovede.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00