#ziveslovo 17.4.2020

#ziveslovo 17.4.2020

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov.

Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“

Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.

Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“

Odpovedali mu: „Nemáme.“

On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.

Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.

Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.

Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.

To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Jn 21, 1-14

 

korektorka Alžbeta Mráková

Koľkokrát sa v príbehoch o Ježišovom živote stretávame s tými najbežnejšími ľudskými potrebami, akými sú jedenie a pitie! Ježiš na svadbe v Káne spoločne s matkou Máriou a svadobnými hosťami hoduje a pije, v Betánii sa necháva pohostiť v dome Marty a jej sestry Márie, v meste Sychar si pýta vodu od Samaritánky pri Jakubovej studni, na druhom brehu Galilejského mora sám zázračne sýti dav ľudí dvoma rybami a piatimi bochníkmi jačmenného chleba, v Jerichu prijíma pohostenie v dome výbercu daní Zacheja… a tak ďalej. Naostatok lámal chlieb pri pamätnej večeri s Dvanástimi, aby spoločne povečerali… naposledy. Alebo nie? Po zmŕtvychvstaní sa im opäť prihovára: „Poďte jesť!“ A opäť láme chlieb a podáva im ho; podobne aj rybu.

 

TIP NA DNES:

Dôverujem Pánovi, že aj v ťažkých časoch, ktoré môžu nastať, a zdá sa, že v súvislosti s aktuálnou pandémiou už nastali, jeho láskavé pozvanie bude naďalej platiť: „Poďte jesť!“

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00