#ziveslovo 17.5.2020

#ziveslovo 17.5.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Jn 14, 15-21

 

korektorka Alžbeta Mráková

Zamilovaný človek dokáže pre objekt svojej lásky zniesť modré z neba. Hovorí sa tiež, že láska hory prenáša. Ježiš od svojich učeníkov nežiada ani zniesť modré z neba, ani preniesť horu. Láskavo im hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ Ak ma milujete, budete. Ak nemilujete, nebudete.

Ponecháva každému učeníkovi slobodnú voľbu aj vo veci lásky a prikázaní. Asi v tomto zmysle: Si slobodný človek. Vyber si. Ak ti srdce hovorí, že v mene lásky budeš zachovávať Božie prikázania, rád ich zachováš. Nebudeš hrešiť. Ak ti srdce nič nenašepkáva, je hluché k volaniu lásky, ľahko sa od neho (Boha) odvrátiš. Priama úmernosť. Skúškou správnosti je dôkaz, že každý, kto prikázania zachováva, miluje Ježiša. Ježiš to oceňuje tým, že ho zahrnie niečím, čo milujúceho mnohonásobne presiahne.

TIP NA DNES:

Vyskúšam si urobiť každý deň niečo, do čoho sa mi vôbec nechce. Prekonám svoju nechuť a urobím to pre Ježiša.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00