#ziveslovo 17.5.2022

#ziveslovo 17.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.

Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.

Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“

Jn 14, 27-31a

jezuita Jakub Garčár

Daj mi pokoj, odíď! – Pri niektorých ľuďoch nájdeme pokoj až s ich odchodom. Pri iných, naopak, nachádzame pokoj iba s ich príchodom a keď sú nám nablízku. „Odchádzam – a prídem k vám,“ vraví Kristus. Odchádza historický Ježiš, ten z Nazareta, aby znova prišiel k nám – ku každému jednému z nás – iným spôsobom: ako ten, ktorý je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Ako ten, ktorý prebýva v nás, v každom jednom z nás. Ako ten, na ktorého obraz a podobu sme stvorení. Ako ten, ktorého údmi tela sme. Ako ten, ktorý sám v nás je naším Pokojom! Pane, zostaň s nami!


TIP NA DNES:

Dnes sa posnažím, aby som – kamkoľvek prídem – druhým priniesol pokoj, dobro a radosť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00