#ziveslovo 17.6.2020

#ziveslovo 17.6.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Mt 6, 1-6.16-18

 

korektorka Alžbeta Mráková

Kto je pokrytec? Podľa slovníka ten, kto sa pretvaruje, robí sa naoko lepším, než je v skutočnosti, falošný človek, označený aj slovom farizej. Podľa tohto slovníkového výpočtu je pokrytec skrz-naskrz odsúdeniahodný človek. Lenže nám právo niekoho súdiť a odsudzovať neprináleží. Toto má v kompetencii Boh. Avšak: keď sa poctivo pozriem do zrkadla svojho svedomia, koľkokrát tam to podvedomé alebo aj vedomé súdenie i odsúdenie iných je!

Porovnávam sa s horšími, aby som si pomastil ego, že som lepší (nábožnejší, milší, učenejší, láskavejší, nadanejší – dosaďte si, čo chcete) ako ostatní. A tým, čo sú o stupeň-dva lepší ako ja, v duchu závidím. Som pokrytec? Som. Aj farizej a falošný človek. Pred Bohom nebuďme pokrytci (v podstate ani nemôžeme byť), ale „odkrytci“, odkryme mu svoje srdce so všetkými svojimi slabosťami. Zatvorená, až intímne skrytá má byť len miestnosť, kam sa s ním utiahneme do samoty. Nepodceňujme jeho schopnosť čítať aj naše myšlienky.

 

TIP NA DNES:

Budem si opakovať a pripomínať zmysel pápežových slov: Kto som ja, aby som (ich) súdil?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00