#ziveslovo 17.6.2021

#ziveslovo 17.6.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Mt 6, 7-15

redaktorka Zuzana Verešová

Niekedy má človek dobrý čas s Pánom – čas, kedy sa s ním veľa rozpráva. Vtedy mu s radosťou hovoríme všetko, čo prežívame, a tento čas nás napĺňa, pretože nie je iba monológom. Cítime, ako Boh odpovedá a prihovára sa nám. Ale niekedy prichádza aj čas ticha a sucha. Na tento čas podľa mňa neexistuje lepší liek ako Modlitba Pána – Otčenáš. Netreba hovoriť veľa. Veľmi pekne to pomenoval svätý Tomáš Akvinský: „Modlitba Pána je najdokonalejšia modlitba… V Modlitbe Pána sa nielen prosí o všetky veci, po ktorých môžeme oprávnene túžiť, ale aj v tom poradí, v akom po nich treba túžiť, takže táto modlitba nás učí nielen prosiť, ale aj formuje všetky naše city.“

 

TIP NA DNES:

Dnes sa pomodlime Otčenáš o niečo pozornejšie. Skúsme vnímať každé jedno slovo tejto modlitby osobitne; sledujme, v akom poradí sú zoradené jednotlivé prosby… a nechajme sa ňou formovať.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00