#ziveslovo 17.8.2021

#ziveslovo 17.8.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“

Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Mt 19, 23-30

redaktorka Zuzana Verešová

Viete, čo spája všetkých svätých napriek rozdielnosti ich veku, povolania, charakterových vlastností a akýchkoľvek ďalších odlišností? Všetci – každá jedna svätá duša – mali jedno spoločné: dokázali zabúdať na seba, svoje plány a sny a namiesto toho uprednostniť druhého človeka a Božie plány. Denne zo seba „zhadzovali“ ťažobu bohatstva tohto sveta, ťažobu toho, čo si ešte chceme kúpiť a čo ešte chceme dosiahnuť… a mysleli na to, čo ešte môžu urobiť pre blížneho, ako sa ešte môžu otvoriť Božej vôli. Lebo iba vtedy, keď sa naučíme takto obnažiť, zmestíme sa aj do úzkej brány. Slovami apoštola Jána: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“

 

TIP NA DNES:

Dnes skúsim viac slúžiť druhým. Zabudnem na seba a budem tu pre iných.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00