#ziveslovo 18.1.2019

#ziveslovo 18.1.2019

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“

A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

Mk 2, 1-12

 

jezuita Tomáš Jellúš

Pre zástup ho nemohli priniesť až k nemu. Sú ľudia, ktorí vidia svet čierno-bielo. Kultúra života. Kultúra smrti. Nič medzi tým. A tak nechtiac vytvárajú kultúru strachu a bránia nám ísť k Ježišovi. V dnešnom evanjeliu stačili štyria ľudia so štedrým a vynaliezavým srdcom, aby cestu k Ježišovi našli. Vďaka za nich. Sú aj dnes medzi nami.

 


TIP NA DNES:

Nájdem a poďakujem sa štyrom svojim priateľom, ktorí sú tu vždy pre mňa, keď mám ťažkosti.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00