#ziveslovo 18.1.2020

#ziveslovo 18.1.2020

Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mk 2, 13-17

 

jezuita Tomáš Jellúš

Lévi nemal dobrú povesť, každý vedel o jeho negatívnom stave. A predsa. Ježiš ho neoslovuje ako hriešnika, ale dodáva k jeho menu aj meno jeho otca – Lévi, Alfejov syn –, čo bolo zdvorilostné oslovenie pre významných ľudí. A to bolo ešte pred tým, ako súhlasil so zmenou života. Jednoducho, nikoho nezmení moralizovanie a karhanie, zmení ho prístup plný rešpektu, úcty a priateľstva.

 

TIP NA DNES:

Nebudem sa na svet viac pozerať ako na skazený. Ľudia sú vždy dobrí, len okolnosti môžu byť zlé. Nesúďme ľudí, bojujme proti nešťastiu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00