#ziveslovo 18.10.2020

#ziveslovo 18.10.2020

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“

Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“

Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

Odpovedali mu: „Cisárov.“

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Mt 22, 15 – 21

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Dať cisárovi, čo mu patrí, a Kráľovi kráľov tiež. Som človekom s dvojitým občianstvom – jedno mám krátkodobé a jeho platnosť vyprší mojou smrťou. To druhé na večnosť mi platí už teraz. To, že som občanom neba, mi má pomôcť prežiť plnohodnotný život tu na zemi. Už tu na zemi je prítomné Božie kráľovstvo, hoci nie v plnosti. Je tu prítomné natoľko, nakoľko mu otvárame dvere. Je prítomné v ľuďoch rôznych národov, rôznych profesií. Kráľovstvá, vlády, dynastie, politické systémy a programy boli a sú krehké. Vznikajú a zanikajú. S týmto vedomím máme ako kresťania pomáhať tým, ktorí vládnu na rôznych úrovniach, žiť hodnoty kráľovstva, ktoré nepominie.

Uvedomujem si, že aj cezo mňa sa môže v tomto svete prejaviť prítomnosť Božieho kráľovstva?

 

TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes pomaly a sústredene modlitbu Otče náš a pozorne budem počúvať, čo sa modlím.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00