#ziveslovo 18.11.2020

#ziveslovo 18.11.2020

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘

Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘

Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.

Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘

Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘

On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘

A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘

Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘

Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“

Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Lk 19, 11 – 28

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Tieto Ježišove slová nám opäť poskytujú príležitosť k zamysleniu sa nad tým, nakoľko otváram dvere Božiemu kráľovstvu. Nakoľko ho zvolávam na tento svet? Nakoľko mu dovoľujem podmaniť si ma? Do čoho vkladám svoju energiu, životné sily, talenty? Povedať: „Nechceme, aby nám tento kraľoval,“ v podstate znamená: „Nechcem žiť v jeho kráľovstve a budovať ho.“ To neosobné rebelantské vyjadrenie „nechceme, aby nám tento kraľoval“ v podstate vyjadruje, že „tomuto“ slúžiť nechcem a nebudem. Je to znak vzdialenia sa od osobného kontaktu, priateľstva, spojenia sa s Bohom. Naopak, dobrý sluha je nielen kráľom ocenený, ale jeho pôsobenie a autorita sú rozšírené. Kráľ to urobí, lebo… pozná toho sluhu. Na základe osobnej skúsenosti a vzťahu vernosti.

Zamyslím sa dnes nad tým, koľko energie vkladám do budovania Božieho kráľovstva. A aj nad tým, kde som v osobnom vzťahu s Bohom.

 

TIP NA DNES:

V modlitbe si dnes viac ráz zopakujem kráľovu vetu: „Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.“

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00