#ziveslovo 18.12.2021

#ziveslovo 18.12.2021

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 18-24

hudobník Dominik Gabriel

O živote svätého Jozefa v evanjeliách nemáme priveľa záznamov, ale svojím životom nenahraditeľne naplnil vlastné poslanie v službe osobe a poslaniu Ježiša. Tak ako Boh zjavil svoj plán spásy Márii, zjavil ho tiež Jozefovi, a ten nás svojou poslušnosťou v každej situácii učí skôr prijímať, než objasňovať.

Niekedy sa nám stávajú veci, ktorých význam nechápeme a našou častou reakciou je sklamanie a vzbura. Jozef však zaujíma iný postoj. Prijíma okolnosti, hoci nemá všetky odpovede, preberá za ne zodpovednosť a robí ich súčasťou vlastného príbehu.

Prijatie je v našom živote spôsob, akým sa prejavuje sila prichádzajúca od Ducha Svätého. Iba Pán nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými jeho protirečeniami, frustráciami a sklamaniami.


TIP NA DNES:

V okolnostiach a udalostiach života, ktorých významu nerozumiem, zaujmem skôr postoj prijímania, než objasňovania a poprosím Boha o silu prijať veci také, aké sú, aby on mohol začať prácu uzdravovania mojej bolesti, mojich sklamaní a nesplnených očakávaní.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00