#ziveslovo 18.3.2020

#ziveslovo 18.3.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17-19

 

jezuita Tomáš Jellúš

Často nie sme spokojní sami so sebou alebo svojimi výtvormi. Zaujímavé je, ako hlboko je každý z nás otrávený chorobou perfekcionizmu. A pritom každé začaté dielo naplní Boh svojou láskou. My začíname, on naplňuje. Neopravuje, ale naplňuje. Opravovať niekoho je ponižujúce, naplniť niekoho – či jeho dielo – je povzbudzujúce. Napodobňujme Boha, ktorý neponižuje, ale predsa vie pomôcť a povzbudiť.

 

TIP NA DNES:

Ak stretnem druhého človeka alebo jeho dielo a budem mať pokušenie napraviť, opraviť, poopraviť, prekonám to a spravím to dnešné Božie naplniť. Naplniť láskou.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00