#ziveslovo 18.3.2021

#ziveslovo 18.3.2021

Ježiš povedal Židom: „Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé.

Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.

Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo.

Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal.

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.

Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku.

Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.

Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!

Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!“

Jn 5, 31-47

hudobník Dominik Gabriel

Väčšina z nás sa pravdepodobne stotožní s tvrdením, že nezáleží ani tak na tom, čo sám o sebe človek hovorí, ale že väčšiu výpovednú hodnotu o konkrétnom človeku, o jeho charaktere a dôveryhodnosti jeho slov deklarujú jeho vlastné skutky a to, čo o ňom hovoria ľudia, ktorí sú mu najbližšie.

Ježišovi súčasníci celkom pochopiteľne potrebovali počuť, vidieť a možno aj zažiť nejaký výnimočný dôkaz, ktorý by ich presvedčil, že Ježiš je naozaj Spasiteľ, na ktorého ukazuje celý Starý zákon.

Ježišova reč z dnešného evanjelia odkazuje na Otca, ktorý sám vydáva svedectvo o svojom synovi. Najskôr skrze svedectvo Jána Krstiteľa, potom skrze skutky, ktoré Otec v Ježišovi konal, a napokon skrze Písmo.

A čo my? Ešte stále, aj po dvoch tisícročiach, potrebujeme ďalší dôkaz o tom, či Boh vôbec existuje? Ešte stále hľadáme dôveryhodný, výnimočný, extra dôkaz o tom, ako veľmi a či vôbec nás Ježiš miluje?

Nepotrebujeme byť zvlášť múdri ani špeciálne vzdelaní na to, aby sme pochopili a spoznali veľkú lásku Boha voči nám. Je potrebné mať iba otvorené oči a srdce vnímavé na spôsoby, ktorými k nám Pán prehovára. Stačí sa pozrieť na Kristov kríž, ktorý zjavuje Božiu lásku k nám úplne. Stačí uveriť jeho Slovu, ktorého stredobodom je Ježiš sám, a všímať si život Ježišových učeníkov aj v dnešných časoch, pretože aj ich život rozpráva.

 

TIP NA DNES:

Budem aj dnes hľadať „ešte jeden“ dôkaz Božej existencie a jeho vernosti, lásky a dobroty voči mne? Alebo už uverím?

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00