#ziveslovo 18.3.2022

#ziveslovo 18.3.2022

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.

Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali.

Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.

Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘

Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.

Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“

Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“

Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?

Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

Mt 21, 33-43. 45-46

kresťanská koučka Martina Jokelová

Pri slovách dnešného evanjelia nám možno ako prvé napadne slovo krutosť. Krutosť vinohradníkov a možno aj krutosť pána vinice, ktorú u neho učeníci predpokladajú ako dôsledok „spravodlivého hnevu“ majiteľa, ktorý prišiel o to najcennejšie. Krutí vinohradníci, ktorí vlastne nevlastnia nič, len poverenie spravovať; a na druhej strane pán vinice, ktorý vlastní všetko a s dôverou zveril vinohradníkom poslanie starostlivosti s náležitými ťažkosťami i radosťami. Kde som v tomto príbehu ja? K akým vinohradníkom chcem patriť? Prečo?


TIP NA DNES:

Pozriem sa, čo v mojom duchovnom živote stagnuje alebo čomu zabraňujem, aby rástlo.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00