#ziveslovo 18.4.2021

#ziveslovo 18.4.2021

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Lk 24, 35-48

hudobník Dominik Gabriel

Ježiš vie vždy prekvapiť. Už si aj myslíme, že ho poznáme, že vieme, aký je, ale vždy je tu ešte niečo, čím nás môže prekvapiť. Dôležitá otázka nie je, či poznáme Ježiša, ale ako ho poznáme? Spoznal som ho a poznám ho ako toho, kto zachraňuje, oslobodzuje, uzdravuje, napĺňa pokojom a radosťou? Alebo ako toho, ktorý sám je cestou, dobrým pastierom, priateľom? Ešte vždy ho môžem spoznať novým spôsobom, tak, ako nikdy doteraz, pretože poznanie Boha sa nedá vyčerpať a on sa našou túžbou poznať ho neunaví.

 

TIP NA DNES:

Ako sa mi Ježiš dáva spoznávať v tomto období, v týchto dňoch? Túžim ho poznať novým spôsobom? Potrebujem ho spoznať nanovo? Pýtajme si to od neho dnes. Jeho prísľub je: „Budete ma hľadať a nájdete ma.“ (Jer 29, 13)

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00