#ziveslovo 18.4.2022

#ziveslovo 18.4.2022

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“

Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“

Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Mt 28, 8-15

kresťanská koučka Martina Jokelová

Slová evanjelia opisujú ženy v silných emóciách – strach i veľká radosť v jednom klbku ich ženie do behu. Sú v strede niečoho veľkolepého, tajuplného, neuveriteľného. Sú v bode dejín Božieho kráľovstva, ktorý všetko mení a nedá sa ututlať klamstvom či peniazmi. Kristus vstal z mŕtvych! Žije! Čo majú teraz robiť? Ich rozbehnuté srdcia pozdraví zmŕtvychvstalý Pokoj. A ženy idú bližšie, objímu mu nohy a klaňajú sa. Radostné Kristus žije! môžeme pretaviť do toho, čo urobili tieto ženy: môžeme vykročiť bližšie, v pokore pred tajomstvom objať Krista a počúvať jeho slová.


TIP NA DNES:

Dnes v radosti či v strachu, či v inej emócii, ktorú práve prežívam, pôjdem v srdci bližšie, objímem Krista a pokľaknem pred jeho mocou a pokojom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00