#ziveslovo 18.5.2020

#ziveslovo 18.5.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

Jn 15, 26 – 16, 4a

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Smerom od Boha k tomuto svetu, k ľuďom a ku každému človeku konkrétne prebieha intenzívne dianie a aktivita. Boh si nesedí nerušene na svojom vznešenom tróne, z ktorého by pozoroval mravčekov, ktorými sme my ľudia. Presne naopak. Otec svedčí nahlas o Synovi: „Toto je môj milovaný Syn.“ Duch svedčí o Otcovi aj Synovi, keď zobúdza naše srdce, aby z hĺbky vyslovilo: „Môj Abba!“ „Ježiš, ty si Pán!“ Ježiš zasa svedčí o Otcovi a hovorí o potrebe byť naplnený Duchom.

Do tohto svedectva „samotného Boha“ je zapojený človek. Je to fascinujúce! Ježiš hovorí, že ako jeho poslal Otec, tak aj on posiela nás. Sme v tom istom Synovom poslaní. Mám svedčiť aj ja a nemusím sa báť, lebo spolu so mnou bude o Bohu svedčiť Duch. Aké je krásne uvedomiť si, že moje svedectvo o Ježišovi „robí radosť“ Bohu a ľuďom prispieva k spáse. Je také dôležité!

TIP NA DNES:

Kedy som naposledy vzýval Ducha Svätého?

Pomodli sa, popros, otvor sa vedeniu, vnuknutiam a moci Ducha Svätého v krátkej a veľmi osobnej modlitbe.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00