#ziveslovo 18.5.2021

#ziveslovo 18.5.2021

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.

Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

Jn 17, 1-11a

hudobník Dominik Gabriel

Apoštol Ján doposiaľ zaznamenáva Ježišov príhovor svojim učeníkom, no teraz sa Ježiš obracia na svojho Otca, aby sa modlil za svojich učeníkov. Je to rozlúčková modlitba, rozhovor milovaného Syna s milujúcim Otcom.

Ježiš sa modlí k svojmu Otcovi. Prihovára sa za nás, ktorí sme sa rozhodli úprimne nasledovať Ježiša a stali sme sa jeho učeníkmi. Tých, ktorých Boh odovzdal svojmu Synovi, teraz Syn odovzdáva naspäť Otcovi. Modlí sa, aby sa táto vzájomná láska medzi Otcom a Synom stala modelom lásky, a tým aj modelom jednoty učeníkov.

Je možné si vôbec myslieť, že by Otec nevypočul prosbu svojho milovaného Syna?

Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, on ich naučil modlitbu „Otče náš“. Ježiš neodmieta, nie je žiarlivý na svoju dôvernú blízkosť s Otcom, ale práveže prichádza, aby nás do tohto vzťahu s Otcom voviedol. Touto krátkou a smelou modlitbou sa so všetkou jednoduchosťou obraciame na nášho Otca so siedmimi žiadosťami vo vzťahu k nemu, ale aj k našim každodenným potrebám.

Je možné si vôbec myslieť, že by Otec nevenoval pozornosť prosbám svojich milovaných synov a dcér alebo by ich dokonca nevypočul?

 

TIP NA DNES:

Vo svojej každodennej modlitbe „Otče náš“ prídem k Bohu, svojmu otcovi, so synovskou dôverou v to, že ma pozná, miluje ma a je pripravený ma vypočuť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00