#ziveslovo 18.6.2020

#ziveslovo 18.6.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv ako by ste ho prosili.

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Mt 6, 7-15

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Za dvetisíc rokov kresťanstva bolo napísaných toľko kníh o modlitbe kresťana, že by smelo naplnili jednu veľkú knižnicu. Hovorí o nej Písmo, pápeži, svätci aj kresťania. Je to preto, lebo v každom z nás je hlad po stretnutí s Bohom. Aj učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, čiže aby ich naučil tráviť čas s Bohom, vstúpiť do jeho prítomnosti, nájsť tie vhodné slová a postoje, ako sa na neho obrátiť.

Dnes sa Ježiš pred očami učeníkov modlí Otče náš. Všetko podstatné je prítomné v tejto modlitbe. Je v nej Otec, náš Otec, ktorý nás počuje z neba, naša túžba, aby bolo oslávené jeho meno, aby zavládlo jeho kráľovstvo, aby rozhodovala jeho vôľa. Prosba o chlieb, o odpustenie vín, prosba o ochranu pred pokušením a diablom.

Nakoľko si uvedomujem, že v tejto modlitbe je naozaj zahrnuté všetko, čo je potrebné?

 

TIP NA DNES:

Pomodli sa dnes viac krát Otče náš… Pomodli sa ho pomaly, aby si si uvedomil, čo sa modlíš.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00