#ziveslovo 18.8.2020

#ziveslovo 18.8.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“

Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Mt 19, 23-30

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Kto môže byť spasený? To je jedna zo základných otázok, ktoré sa pýta človek Boha. Ježiš na to odpovedá jednoznačne. Nikto! Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je možné úplne všetko, teda aj naša spása. Táto Ježišova odpoveď platí o každom človeku.

Môžem byť spasený? Môžem sa dostať do neba? Samozrejme, že áno, avšak vlastnými silami, svojím úsilím, dobrými úmyslami, šľachetnými a hrdinskými činmi nie. Cena za vykúpenie človeka je príliš vysoká. Nikto ju nie je schopný zaplatiť.

Po páde je ľudská prirodzenosť každého z nás veľmi zranená a oslabená. Sami nemáme šancu sa z takéhoto stavu a jeho dôsledkov dostať. Boh však zaplatil za spásu každého tú najväčšiu cenu. Otec poslal svojho Syna, aby za nás zomrel, a tak nám otvoril cestu, ktorá pred tým neexistovala.

Ježiš dnes hovorí o jednom z pokušení, alebo o jednej z nerestí, a to prilipnutia k bohatstvu. Nie, že by peniaze a bohatstvo boli sami o sebe zlými vecami. Naša narušená, padlá a oslabená ľudská prirodzenosť sa vie namotať, naviazať na rôzne veci. Naviazanosť na bohatstvo je jedna z tých silnejších závislostí. Boh však dokáže oslobodiť aj od tejto závislosti, alebo bohatého človeka uchrániť pred naviazaním sa na bohatstvo napríklad tým, že z neho urobí štedrého darcu, akým bol zámožný Jozef Arimatejský a mnohí iní zámožní ľudia, ktorí považujú požehnanie od Boha v podobe bohatstva za dar pre núdznych, pre Cirkev, pre evanjelizáciu.

V čom spočíva moje bohatstvo? V peniazoch, talentoch, intelektuálnych schopnostiach…?

 

TIP NA DNES:

Dnes chcem niečo zo svojho bohatstva posunúť inému.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00