#ziveslovo 18.8.2021

#ziveslovo 18.8.2021

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.

Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli.

Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.

Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘

Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.

Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘

Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘

Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Mt 20, 1-16

hudobník Dominik Gabriel

V Božom slove nachádzame príbehy, podobenstvá a verše, ktoré chceme počuť a čítame ich radi. Potom sú aj také, ktoré by sme najradšej počuť nechceli, alebo im prinajmenšom nechceme venovať toľko pozornosti.

Dnešné Ježišovo rozprávanie o hospodárovi, ktorý najíma robotníkov a zjednáva sa s nimi za denár na deň a o robotníkoch, ktorí pracujú iba jedinú hodinu a dostávajú rovnakú odmenu, sa nám môže zdať ako výsmech spravodlivosti.

Pri tomto čítaní však musíme porozumieť, že Ježiš hovorí tieto slová ako reakciu na Petrovu otázku z 19. kapitoly Matúšovho evanjelia: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Tu Ježiš odpovedá slovami, ktoré Peter určite chce počuť (a ktoré radi počúvame aj my): „…zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ Petrovi sa odpoveď určite páčila a niečo také si prial počuť. Teraz však z Ježišových úst zaznieva niečo, čo počuť potrebuje. Aj keď to nemusí byť na prvé počutie príjemné.

 

TIP NA DNES:

Pomodlím sa, aby moje srdce bolo pripravené počuť a prijať akékoľvek Ježišovo slovo.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00