#ziveslovo 18.9.2020

#ziveslovo 18.9.2020

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1 – 3

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Spoločenstvo na misii. Ježiš, Dvanásti, mnohé ženy a ďalší. Všetci mali nejakú úlohu. Ježišovo spoločenstvo nebolo len skupinou poslucháčov, ktorí spolu s ostatnými počúvali Ježišove kázne a sledovali uzdravenia a zázraky. Ježiš ich aktívne postupne zapájal do služby a prijal ich podporu a pomoc. Niektorí pozývali ľudí na stretnutia s Ježišom, niektorí varili, nakupovali, zháňali ubytovanie a podobne. To, čo mali všetci v Ježišovej misijnej skupine spoločné, bolo povolanie byť s ním a povolanie byť v misii.

 

TIP NA DNES:

Ako vnímam svoje povolanie byť s Ježišom? Ako sa mi darí v jeho misijnej skupine?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00