#ziveslovo 18.9.2021

#ziveslovo 18.9.2021

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.

Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“

Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“

Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.

On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.

Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.

Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.

Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.

Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.

A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Lk 8, 4-15

hudobník Dominik Gabriel

Podmienkou úspechu rozsievača semena (Božieho slova) nie je kvalita semena. Božie slovo je vždy živé a účinné, je nemenné a stále, a každé Božie slovo má moc vykonať to, na čo bolo poslané. Podmienkou úspechu rozsievača je kvalita pôdy, do ktorej je semeno zasiate. Pôda nášho srdca sa môže stať úrodnou vtedy, ak dáme Bohu priestor, aby sa o naše srdce staral. On ako dobrý záhradník vie, čo nášmu srdcu prospieva a, naopak, čo mu škodí, čo je potrebné vykoreniť a orezať, čo potrebuje čas na rast alebo pravidelné zalievanie.

 

TIP NA DNES:

Dnes sa modlím: „Môj Ježiš, mohol by si sa, prosím, postarať o moje srdce a vzbudiť vo mne túžbu, citlivosť a vnímavosť na tvoju prácu v mojom srdci?“

On to urobí s veľkou radosťou.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00