#ziveslovo 19.1.2020

#ziveslovo 19.1.2020

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“

Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Jn 1, 29-34

 

sestra Františka Čačková OSF

Ak niekto prišiel skôr, má prednosť. Ján Krstiteľ dnes ustúpil bokom, keď v niekoľkých riadkoch opísal Ježiša:

Ten, o ktorom som vám už hovoril;

ten, čo tu bol skôr ako ja;

ten, čo krstí Duchom Svätým;

Boží baránok;

Boží Syn.

A všimli ste si, kto nám o tom píše? Ján, učeník Jána Krstiteľa, ktorý si takto spomína na prvé stretnutie s Ježišom. Všeličo sa o ňom dozvedel, skôr ako sa k nemu priblížil.

 

TIP NA DNES:

Január je časom predsavzatí. Ak ešte žiadne nemáš, čo tak: Bože, chcem ťa v tomto roku spoznať viac a lepšie?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00