#ziveslovo 19.1.2022

#ziveslovo 19.1.2022

Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.

Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela.

Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

Mk 3, 1-6

sestra Damiána Farkašová, DKL

Na prvý pohľad to vyzerá, že tu ide o dilemu: Zákon, alebo skutok milosrdenstva? Faktom je, že farizejom v skutočnosti pod zámienkou zachovávania Zákona išlo len o to, aby pristihli Ježiša pri jeho porušovaní a tak ho mohli legitímne obžalovať a zabiť. A Ježiš ako nový Mojžiš predstaví nový pohľad na Zákon. Na miesto, kde sa v synagóge čítala Tóra, do stredu spoločenstva, postaví chorého a dáva nám lekciu priorít nášho života. Zákon má slúžiť človeku, nie človek zákonu. Ak v strede zákona nestojí človek, zákon bude iba mŕtva litera, ktorá zabíja. Láska dáva zmysel zákonu, predpisu, pravidlám.


TIP NA DNES:

Dnes sa zrieknem nekonštruktívnej kritiky a prejavím lásku konkrétnym skutkom milosrdenstva. Poskytnem pomoc, vypočujem bez prerušovania…

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00