#ziveslovo 19.10.2020

#ziveslovo 19.10.2020

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“

On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“

A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“

A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘

Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘

Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13 – 21

marketingový špecialista Andrej Kmotorka

Žať budeme to, čo zasejeme. Viem, my kresťania by sme na otázku: „Koho máš na prvom mieste vo svojom živote?“ automaticky odpovedali: „Boha.“ A zostaneme s takým príjemným pocitom, že toto je určite pravda, keď to takto deklarujeme. Avšak pozrime sa na to cez nejaký objektívny ukazovateľ. Napríklad čas. Koľko času venujeme jednotlivým oblastiam života? Koľko mentálnej energie venujeme rôznym veciam? Šírime takto Božie kráľovstvo? Žijeme v ňom počas dňa? Totiž aj služba pre Boha a ľudí nás môže odkláňať od prvenstva Boha Otca v našom živote.

 

TIP NA DNES:

Skúsim si dnes večer pozrieť na telefóne funkciu čas pred obrazovkou a úprimne si poviem , či to, čo tam uvidím, je v poriadku, alebo nie.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00