#ziveslovo 19.12.2019

#ziveslovo 19.12.2019

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“

Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“

Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.

Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“

Lk 1, 5-25

 

sestra Františka Čačková OSF

Silné slová počul dnes jeden bezúhonný starec. Že jeho syna naplní Duch Svätý, že nebude piť, že to bude influencer, ktorý obráti srdcia otcov k synom. A to je len pár drobností o jeho synovi. Kto by takého syna nechcel? Lenže… tento syn je až do tejto chvíle iba sklamaním pre starých rodičov. Pretože zatiaľ ešte žiadny syn neexistuje.

Boh má plán. Ťažko tomu veriť, keď sme len kôpkou nazbieraných životných sklamaní. Ale on má ozaj plán. A ešte aký!

 

TIP NA DNES:

Prepnite sa zo: „Sestra, nehovor mi tu frázy, že Boh má plán.“ Máte pravdu, mňa sa naň nepýtajte, ja o vás nič neviem. Radšej sa prepnite do: „Popýtam sa a nebudem skákať do reči tomu, kto o tom pláne vie všetko a rád mi k tomu niečo povie.“ Možno to bude niečo podobné, ako dnes počul Zachariáš: „Neboj sa, … (vlož smelo svoje meno), lebo je vyslyšaná tvoja modlitba.“

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00