#ziveslovo 19.12.2020

#ziveslovo 19.12.2020

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“

Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“

Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.

Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“

Lk 1, 5 – 25

marketingový špecialista Andrej Kmotorka

Vždy ma udivujú tie časti v Biblii, keď ľudia celkom rozumne komentujú veci, ktoré chce Boh vykonať. Ako aj v tomto prípade sa Zachariáš celkom dobre pýta: „Podľa čoho to poznám?“ Na jednej strane sa určite veľmi tešil tomuto slovu, na druhej strane nevedel, ako by to vôbec mohlo byť celé možné. Musí niečo urobiť? Stane sa to celé automaticky? Vyzerá to tak, že Zachariáš musel poznať svoju manželku, aby sa toto slovo naplnilo. A preto dáva veľmi dobrú otázku. Ako sa to celé má stať? Pozorovateľ príbehu by povedal, že Zachariáš sa pýta rozumne. No anjel mal z toho celého asi iný dojem a videl v tom nedostatok viery. Zaujímavé. Možno počas následného obdobia mlčania mohol nad všetkým premýšľať, možno nemusel vysvetľovať zjavenie ľuďom, ktorí by sa ho vypytovali, možno jednoducho táto otázka nebola prejavom akcie, ktorú chcel urobiť, ale otázkou nedôvery. Gabriel totiž komunikoval aj s niekým iným, kto na možno ešte komplikovanejšiu situáciu odpovedal: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

 

TIP NA DNES:

Počas dnešného dňa skúsme nekomentovať prvoplánovo všetky veci a okolnosti, ktoré nás postretnú, ale v dôvere v Božiu starostlivosť a prozreteľnosť počkajme, kým Boh zasiahne.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00