#ziveslovo 19.12.2021

#ziveslovo 19.12.2021

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Lk 1, 39-45

Lucia Barabas, grafička

Mária, plná Ducha Svätého, plná lásky Otca a plná Ježiša! Mária je doslova Božím príbytkom, pretekajúcou láskou Najsvätejšej Trojice, ktorá sa v nej tajomným spôsobom stretáva, takže aj jej obyčajný pozdrav spôsobuje veľké veci. A Alžbeta ju nazýva blahoslavenou preto, lebo uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Nie je to úžasné?! Uverme, že sa splní, čo nám Pán prisľúbil, staňme sa blahoslavenými preto, že uveríme, že sa jeho prisľúbenia na nás vyplnia! Lebo on verný bol, je aj bude. Nám stačí tomu len uveriť.


TIP NA DNES:

Pomodlím sa pomaly modlitbu Zdravas’ Mária a vychutnám si v nej každé slovo.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00