#ziveslovo 19.2.2022

#ziveslovo 19.2.2022

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí.

Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša.

Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“

On im povedal: „Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané.“

Mk 9, 2-13

sestra Damiána Farkašová, DKL

Ježiš povedal, že niektorí z učeníkov neokúsia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo. O šesť dní sú traja z nich svedkami Ježišovho premenenia. Skôr než nastane deň prechodu na večnosť, je dôležité zakúsiť Božiu blízkosť. Boh nám v živote dáva tento dar. Nenechali sme sa pohltiť tokom života? Nezapadli nám tie vzácne okamihy prachom? Vystúpme s Pánom na „vrch“ a zotrvajme pri ňom. Nech v našom srdci zažiari jeho Slovo. Nech nám Pán dá milosť stretnúť ho a okúsiť tú „predchuť“ neba. Nech nám tieto okamihy pomáhajú ísť, vydržať, priniesť obetu… lebo náš život nesmeruje do prázdna.


TIP NA DNES:

Prečítam si text zo Svätého písma, zotrvám pri ňom v tichu aspoň pätnásť minút. Čo hovorí Boh môjmu srdcu?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00